August 18, 2016

Bij het verkopen van een huis komt veel kijken. Niet alleen duurt het vaak erg lang voordat alles geregeld is, ook moeten er veel documenten gezocht en geordend worden en dienen alle betalingen tijdig voldaan te zijn. Dit kan voor veel mensen een hoop stress opleveren, zeker als ze al niet veel tijd hebben in verband met bijvoorbeeld het werk. Natuurlijk is het fijn als de woning snel verkocht kan worden, maar daarvoor is het wel van groot belang dat alle officiële documenten op tijd ingeleverd zijn bij de notaris. Meer hierover leest u in onderstaand artikel.

Eigendomsbewijs

Een van de belangrijkste papieren is waarschijnlijk het eigendomsbewijs van een pand. Deze akte geeft namelijk aan van wie het huis is en onder welke naam dit staat. Hiermee toont men dan ook aan dat zij een woning volgens de regels van de wet hebben aangeschaft. Deze zogenaamde akte van levering geeft tevens de afspraken aan die in de overeenkomst besproken zijn. Hierdoor kan de koper precies aangeven als de verkoper ergens niet aan voldaan heeft. Het wordt ook wel gezien als een soort bewijsmateriaal.

Bouwtekeningen

Daarnaast zijn de bouwtekeningen van groot belang. In deze plattegronden staan namelijk niet alleen de afmetingen van alle vertrekken en overige ruimtes, ook de grootte van het huis zelf en het aantal verdiepingen staan hierop vermeld. Dit is dan weer belangrijk voor in de toekomst, zodat de nieuwe bewoner(s) een verbouwing aan kunnen gaan. Het is namelijk niet erg handig als bijvoorbeeld de keuken vergroot moet worden, maar er een draagmuur staat die gesloopt hoort te worden.

Akte van splitsing

Dit document geeft aan in hoeverre een bewoner een aandeel heeft in zijn of haar huis. Dit gebeurt door een pand op te splitsen in verschillende appartementsrechten. Als iemand bijvoorbeeld in een appartement woont, heeft hij of zij alleen recht op het aantal woningen dat in het bezit is. Bij een vrijstaand of rijtjeshuis geldt dit uiteraard voor de gehele woning.

Stukken Vereniging van Eigenaren

Deze laatste akte, de VvE, geeft aan hoe de stand van zaken is wat betreft het huishoudelijk reglement, het meerjarenonderhoudsplan en de begroting. Met behulp hiervan weet de taxateur wat de staat is van een woning of complex en kan hij of zij een schatting maken. Meer informatie hierover op directhuisverkopen.com.

Gecategoriseerd in:

Geschreven door: soyouknow

Comments are closed here.