June 20, 2016

Tegenwoordig is het goed mogelijk om fibromyalgie structureel aan te pakken door het lichaam te ontzuren. Bij fibromyalgie is namelijk sprake van verzuring. Dit betekent dat het lichaam de overtollige stroom aan afvalzuren in het bloed, zoals urinezuren, niet afdoende kan uitscheiden. Naarmate men ouder wordt blijven steeds meer zuurresten achter in het lichaam.

De oorzaak: Fibromyalgie en verzuring

Stress, medicijnen en purinerijk voedsel produceren na verbranding urinezuren die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad (pH waarde) van het bloed op een constant niveau te houden. Deze mag slechts tussen de pH 7,3 – 7,4 liggen. Wanneer de zuurgraad in het bloed zich buiten deze waarden begeeft is het lichaam in levensgevaar!

Het lichaam kent 2 belangrijke manieren om urinezuren af te voeren of te neutraliseren (bufferen):

  • Restzuren worden door de nieren gefilterd en dan via de urine uitgescheiden.
  • Restzuren worden gebufferd/geneutraliseerd door het stofje natriumbicarbonaat. Natriumbicarbonaat vorm de belangrijkste basische buffer in het bloed om de zuurgraad constant te houden.

 

Maar bij personen met fibromyalgie is de hoeveelheid restzuren die in het bloed vrijkomt soms te groot om via bovenstaande mechanismes te worden verwerkt. De zuurgraad van de nieren is dan te hoog waardoor ze kunnen beschadigen. Ook kan het lichaam te weinig natriumbicarbonaat aanmaken om de overtollige urinezuren te neutraliseren/bufferen.inezuren te neutraliseren/bufferen.

Gecategoriseerd in:

Geschreven door: soyouknow

Comments are closed here.