May 17, 2016

Een advocaat is een rechtsgeleerde die particulieren of bedrijven juridisch helpt. 

Advocaten beschermen de rechten van de verdachten en zijn altijd onafhankelijk. Vaak nemen mensen een advocaat omdat ze zelf niet veel af weten van de regels die in de wet staan en een advocaat wel. Er zijn verschillende rechtsgebieden, waarin een advocaat actief is bijv. arbeidsrecht, pensioenrecht en algemeen civiel. Ze hebben na een universitaire studie ook een eed afgelegd. Ze verklaren hierbij dat ze alles volgens de regels van de wet zullen volgen.

Verschillende soorten rechtsgebieden

Er zijn dus verschillende soorten rechtsgebieden waarin een advocaat actief kan zijn, maar wat zijn rechtsgebieden? Het is eigenlijk heel simpel, het betekend gewoon in welk gebied de advocaat bevoegd is. Een aantal rechtsgebieden zijn: arbeidsrecht, ambtenarenrecht, pensioenrecht en algemeen civiel.

Arbeidsrecht: Met arbeidsrecht wordt de verhouding tussen werkgevers en werknemers geregeld. Het zorgt ervoor dat werkgevers niet te veel macht krijgen. Er zijn door het arbeidsrecht ook heel veel regels in het voordeel voor werknemers. Bijv. een werknemer moet een minimaal loon hebben en het mag er niet onder zitten. Is er een probleem of gaat er iets niet goed tussen de werknemer en werkgever. Dan kan een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht u wellicht helpen.

Pensioenrecht: Alles wat te maken heeft met pensioen behoort tot het pensioenrecht. Een advocaat die gespecialiseerd is in het pensioenrecht kan u advies geven of juridische kwesties behandelen en zonodig procesduren.

Algemeen civiel recht: Algemeen civielrecht gaat om een probleem met een andere burger, of een zakelijk probleem tussen ondernemers. Er zijn vaak verschillende problemen die zich voordoen. Het kan een probleem zijn als u verhuurder u niet wilt helpen als er diverse problemen zijn in het huis, maar ook als u buurman een hele hoge boom in de tui heeft en deze uw zonlicht verbergt. U moet natuurlijk niet direct een advocaat om hulp vragen, eerst kijkt u zelf of u het probleem samen met de ander kunt op lossen.

Gecategoriseerd in:

Geschreven door: soyouknow

Comments are closed here.